Rejestracja telefoniczna: +48 58 354 37 71 , +48 539 913 039 kontakt@handproject.pl

Procedura bezoperacyjnego leczenia Przykurczu Dupuytrena

Procedura leczenie przykurczów ręki przy użyciu nowoczesnej techniki enzymatycznej fasciectomii kolagenazą.

Bezoperacyjne leczenie Przykurczu Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena jest chorobą ręki, która związana jest ze stopniowym pojawianiem się zgrubień i przykurczaniem się palców ręki, a wraz z czasem powoduje dysfunkcję ręki. Przyczyny przykurczu Dupuytrena, objawy przykurczu Dupuytrena, diagnostykę i sposoby fizykoterapii choroby Dupuytrena zostały opisane w zakładce PRZYKURCZ DUPYTRENA. Tutaj skupiamy się na sposobach leczenia przykurczu Dupuytrena w tym na leczeniu bezoperacyjnym.

Sposoby leczenia Przykurczu Dupuytrena

Sposobów leczenia jest wiele. Zgodnie ze światowymi i europejskimi standardami postępowania za najważniejsze powinny być traktowane oczekiwania pacjenta i dobranie metody leczenia do odpowiedniego przypadku klinicznego i stopnia zaawansowania choroby Dupuytrena. Czasami z uwagi na duży stopień zaawansowania przykurczu palców ręki lub na choroby współistniejące, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie procedury leczenia nawet dwuetapowe. Nowoczesne standardy leczenia przykurczu  skupiają się na leczeniu przyczynowym, nie zaś na objawowym, jak ma to miejsce w przypadku leczenia zabiegowego. Starając się poznać przez wiele lat patofizjologię choroby Dupuytrena medycyna i chirurgia ręki stosowała metody, które miały na celu wpłynąć na strukturę włókien kolagenowych, będących przyczyną przykurczu rozcięgna dłoniowego. Byłoby to najlepszym rozwiązaniem w leczeniu, ponieważ pozwalałoby na zahamowanie postępującego przykurczu. Metody takie obecnie są w fazie eksperymentalnej i terapii genowych.

Współczesna chirurgia ręki leczenie przykurczu Dupuytrena dzieli na leczenie operacyjne i nieoperacyjne.

Metody operacyjne leczenia Przykurczu Dupuytrena to między innymi:

  • metody igłowe
  • fasciotomie
  • fasciectomie
  • aponeurectomie partialne
  • aponeurectomie całkowite z lub bez przeszczepów skóry.

Bez wątpienia dużym minusem leczenia operacyjnego jest konieczność pobytu w szpitalu, zabieg operacyjny, znieczulenie, czas gojenia się rany operacyjnej, usunięcie szwów i rehabilitacja.

Metoda bezoperacyjnego leczenia Przykurczu Dupuytrena

Leczenie bezoperacyjne Przykurczu Dupuytrena przy użyciu kolagenazy CCH jest stosowane jednak coraz częściej. Zarówno leczenie operacyjne, jak i bezoperacyjne ma plusy i minusy, o których dokładnie można się dowiedzieć u chirurga ręki wykonującego takie procedury na co dzień oraz zasięgnąć porady odnośnie bezoperacyjnego leczenia Przykurczu Dupuytrena podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu.

Obecnie metoda leczenia nieoperacyjnego Przykurczu Dupuytrena jest stosowana na dużą skalę w krajach Europy Zachodniej, natomiast w Polsce tylko nieliczne ośrodki mają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty do jej stosowania. Więcej informacji uzyskasz na: Leczenie przukurczu Dupuytrena bez operacji.

Specjaliści chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, ortopedii i traumatologii z HANDPROJECT Clinic w Gdańsku przeprowadzają zabiegi wszystkimi metodami zarówno bezoperacyjnymi, jak i operacyjnymi i posiadają odpowiednie certyfikaty międzynarodowe do leczenia tej choroby. Najważniejsze jest tu skupienie się na przyczynie przykurczu i dokładne zbadanie pacjenta wszystkimi możliwymi metodami, w tym również metodami obrazowymi. Pozwala to na dokładne zaplanowanie zabiegu i dobranie odpowiedniej metody dla danego pacjenta. Doktor nauk medycznych Dawid MROZIK wraz ze swoim zespołem z bardzo dobrymi wynikami przeprowadza bezoperacyjne leczenie przykurczu ręki tzw. choroby Dupuytrena. Jest to metoda nieoperacyjna enzymatycznej fasciectomii w leczenia przykurczu palców ręki – przykurczu Dupuytrena z użyciem kolagenazy. Lek stosowany w bezoperacyjnym leczeniu Przykurczu Dupuytrena to enzym, który, ma za zadanie rozpuścić włókna kolagenowe powodujące powstawanie przykurczu. Takie leczenie jest obecnie najlepszą, potwierdzoną klinicznie alternatywą w stosunku do leczenia operacyjnego tej choroby. Lek ten jest naturalnie syntetyzowany przez bakterię Clostridium histolyticum. Przez wiele lat prowadzono badania nad wykorzystaniem tego związku w leczeniu bezoperacyjnym choroby Dupuytrena ręki. W roku 2011 FDA zarejestrowała go w Europie jako produkt o potwierdzonej skuteczności w leczeniu tego schorzenia.

Procedura bezoperacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą poddawać się leczeniu operacyjnemu z różnych przyczyn. Pozwala na usunięcie przykurczu z zastosowaniem techniki interwencji śródrozcięgnowej. Wybór takiej metody leczenia musi być bezwzględnie skonsultowany ze specjalistą chirurgii ręki, który ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu takich procedur. Jest to wysokospecjalistyczne leczenie enzymatyczne i wymaga przebycia wielu szkoleń zagranicznych potwierdzonych certyfikatami międzynarodowymi. Terapia nie wymaga pobytu nocnego w Klinice

Przeprowadzenie procedury bezoperacyjnego leczenia choroby Dupuytrena składa się z:

  • wizyty kwalifikującej do zabiegu, podczas której odbywają się niezbędne badania i kwalifikacja przez chirurga ręki do odpowiedniej metody leczenia przykurczu ręki. Podczas wizyty oceniany jest stopień zaawansowania choroby i wykonywane badanie obrazowe przez niezależnych specjalistów z tytułem naukowym doktora nauk medycznych
  • umówienia terminu iniekcji leku w odpowiednią okolicę przykurczonego palca lub wykonanie od razu procedury na miejscu przez specjalistę
  • ustalenia terminu zabiegu redresji palca i jego wyprostowaniu w znieczuleniu miejscowym

Procedura bezoperacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena powinna być przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolonego chirurga ręki z certyfikatami międzynarodowymi, który wykonuje wiele takich zabiegów. Jest to bardzo ważne, ponieważ enzym może uszkodzić inne tkanki. To właśnie takie postępowanie zapewnia dobre rezultaty w leczeniu schorzenia. Korzyścią tej metody jest unikniecie blizny pooperacyjnej po stronie dłoniowej, krótszy okres hospitalizacji i rekonwalescencji oraz najkrótszy okres do pełnego powrotu do zdrowia. Podanie preparatu nie wymaga użycia znieczulenia splotu ramiennego, a jedynie miejscowego znieczulenia skóry. Zazwyczaj nie jest wymagany program rehabilitacji.

Galeria zdjęć

Jeśli myślisz, że możemy Tobie w jakiś sposób pomóc…
ODWIEDŹ NAS NA: