Rejestracja telefoniczna: +48 58 354 37 71 , +48 539 913 039 kontakt@handproject.pl

Procedura przyśpieszania zrostu kostnego po złamaniu

Procedura przyśpieszania zrostu kostnego po załamaniach kości przy użyciu urządzeń lub preparatów, których działanie zostało potwierdzone przez FDA.

Przyśpieszanie zrostu kości

Przyśpieszanie zrostu kości poprzez zastosowanie odpowiednich technik regeneracyjnych powoli staje się standardem w chirurgii ręki, ortopedii i chirurgii urazowej. Stosowane procedury regeneracyjne pozwalają przyśpieszyć zrost kości po złamaniu, a czasem nawet uniknąć operacji i długotrwałej rehabilitacji. Im szybciej kość się zrośnie po przebytym złamaniu, tym szybciej możemy powrócić do zdrowia i sprawności fizycznej. Pozwala to nam zaoszczędzić czas i środki finansowe konieczne do bycia na zwolnieniu lekarskim. W XXI wieku to właśnie metody regeneracyjne zyskują szerokie zastosowanie i służą w medycynie do skuteczniejszego i sprawniejszego leczenia złamań. Ich zastosowanie w przyszłości będzie standardem postępowania w leczeniu złamań.

Złamanie kości związane jest z przerwaniem ciągłości tkanki kostnej. Kość zbudowana jest z tkanki, która w ciągu naszego życia jest narażona na działanie różnych sił i przeciążeń, które cały czas powodują remodeling- przebudowę struktury kostnej, rosnące kości ulegają przekształceniom i cały czas są żywe jak inne tkanki organizmu. Komórki budujące kość nazywają się osteocytami. Zadziałanie sił, których szkielet tkanki kostnej nie jest w stanie wytrzymać powoduje złamanie kości.

Złamania dzielimy na:

  • złamania zamknięte i złamania otwarte
  • złamania z przemieszczeniem i złamania nieprzemieszczone
  • złamania pozastawowe i śródstawowe
  • złamania ze zwichnięciem stawu i złamania bez zwichnięcia stawu
  • złamania u dorosłych i złamania u dzieci
  • złamania z uszkodzeniem więzadeł, ścięgien, mięśni torebek stawowych i bez nich

W zależności od rodzaju złamania i jego charakteru wdrażane jest odpowiednie postępowanie – operacyjne lub nieoperacyjne. Ważna jest tu odpowiednio i szybko przeprowadzona diagnostyka. Samo wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, jak ma to najczęściej miejsce na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest często niewystarczające, a leczenie złamań przy użyciu gipsu staje się coraz bardziej przestarzałe jednak nadal najtańsze, ale i najdłuższe. Obecnie w nowoczesnym leczeniu złamań są dostępne techniki i środki, które mają za zadanie przywrócić sprawność po złamaniu w jak najkrótszym czasie. Warto o nie zapytać podczas konsultacji specjalistycznej. W HANDPROJECT Clinic mamy dostępne metody i procedury leczenia złamań, które są już standardem w Europie Zachodniej.

Procedura przyśpieszania zrostu kostnego po złamaniu

Procedura przyśpieszania zrostu kości po złamaniach ma na celu przyśpieszyć proces gojenia tkanki kostnej, poprzez jej szybszą przebudowę i uzyskanie prawidłowego zrostu kostnego. Użycie preparatów lub urządzeń, których działanie zostało potwierdzone przez FDA i umożliwia szybką regenerację kości. Bez względu na to czy leczenie złamania było operacyjne, czy też nie warto zastanowić się nad metodami przyśpieszenia zrostu kostnego, jeśli chcemy szybciej powrócić do zdrowia i sprawności.

Procedura przyśpieszania zrostu kości polega na stymulacji szybszego gojenia się tkanki kostnej w miejscu złamania lub emisji fal o określonej długości i częstotliwości, które pozwalają na znacznie szybsze, niż zrost biologiczny uzyskanie całkowitego wygojenia złamanej kości. Całkowity zrost kostny osiągany jest dopiero po 6 miesiącach w zależności od rodzaju złamania i wieku pacjenta. Dostępne preparaty lub urządzenia przyśpieszają uzyskanie zrostu kostnego już nawet w 50 dni, zmniejszając czas pobytu na zwolnieniu lekarskim, przyśpieszają rehabilitację i powrót do codziennej, normalnej aktywności życiowej.

Procedura przyśpieszania zrostu kostnego przeznaczona dla pacjentów, którzy chcą szybko powrócić do sprawności fizycznej po przebytym złamaniu kości i leczeniu operacyjnym lub bez niego. W naszej codziennej praktyce specjalistycznej w HANDPROJECT Clinic stosujemy takie metody regeneracyjne z bardzo dużą skutecznością. Wiele pacjentów, a szczególnie sportowców nie może pozwolić sobie na zbyt długie okresy bezczynności i oczekiwanie na rehabilitację np. w gipsie, a wykorzystując te metody znacznie szybciej, niż w standardowym schemacie leczenia powraca do sprawności i funkcjonowania. W HANDPROJECT Clinic zajmujemy się przyśpieszaniem zrostu kości po złamaniach nawet po leczeniu operacyjnym. Jest to medycyna regeneracyjna XXI wieku, która powoli staje się standardem w krajach Europy Zachodniej, a w przyszłości za kilkadziesiąt lat będzie na pewno standardem postępowania w każdym szpitalu.

Galeria zdjęć

Jeśli myślisz, że możemy Tobie w jakiś sposób pomóc…
ODWIEDŹ NAS NA: