Rejestracja telefoniczna: +48 58 354 37 71 , +48 539 913 039 kontakt@handproject.pl

Procedura leczenia uszkodzeń ścięgien, mięśni i więzadeł z zastosowaniem Plattelet Rich Plasma (osocze bogatopłytkowe) i innych preparatów ortopedycznych

Procedura beoperacyjnego leczenia uszkodzeń ścięgien, mięśni i więzadeł z zastosowaniem bogatopłytkowego osocza Plattelet Rich Plasma i innych preparatów.

Regeneracja uszkodzeń ścięgien, mięśni, więzadeł

Ścięgna, więzadła i mięśnie są strukturami kończyny górnej i dolnej, które warunkują prawidłową motorykę (czynność) narządu ruchu i ręki. Uszkodzenie ścięgien i więzadeł związane jest z dysfunkcją narządu ruchu oraz najczęściej ograniczeniem ruchomości, bólem, obrzękiem, zasinieniem, krwiakiem. Ścięgna i więzadła zbudowane są z tkanki łącznej, której głównym składnikiem są włókna kolagenowe, natomiast mięśnie zbudowane są z włókien mięśniowych gładkich lub poprzecznie prążkowanych.

Uszkodzenie ścięgien i więzadeł następuje najczęściej w wyniku oddziaływania gwałtownej siły przekraczającej wytrzymałość mechaniczną tych struktur lub poprzez stałe mikrourazy, które powodują stopniowe uszkadzanie włókien, krwiaki i następnie powstanie wewnątrz ścięgien, mięśni lub więzadeł blizn, zwłóknień i zwapnień. Uszkodzeniom wysokoenergetycznym może towarzyszyć złamanie kości, zwichnięcie w stawie lub oba jednocześnie. Wystąpieniu uszkodzenia towarzyszy ból ostry lub przewlekły. Szybka i sprawna diagnostyka umożliwia odpowiednie rozpoczęcie leczenia i ewentualną regenerację więzadła, ścięgna, mięśnia lub torebki stawowej.

Podstawowym badaniem pozwalającym stwierdzić uszkodzenie ścięgna, więzadła lub mięśnia jest badanie ultrasonograficzne. Sprawne i szybko przeprowadzone badanie najlepiej przez specjalistę chirurga ortopedę, pozwala określić poziom uszkodzenia, jego mechanizm, rodzaj i zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego leczenia.

Przyczyny uszkodzeń ścięgna, więzadła, mięśnia:

 • uraz
 • przeciążenie
 • skręcenie stawu
 • zwichniecie stawu
 • złamanie kości
 • złamanie śródstawowe
 • proces zapalny
 • nawykowe zwichanie stawu
 • choroby przewlekłe np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy
 • mikrourazy

 

Diagnostyka uszkodzenia ścięgna, więzadła, mięśnia opiera się na:

 • badaniu klinicznym
 • testach czynnościowych
 • badaniach obrazowych
 • badaniach dodatkowych

Regeneracja uszkodzeń ścięgien, mięśni, więzadeł

Leczenie uszkodzeń ścięgien, więzadeł i mięśni możemy podzielić na nieoperacyjne – regeneracyjne oraz leczenie operacyjne. Metoda leczenia uszkodzenia zależy od rodzaju uszkodzenia i jego stopnia. Uszkodzenia ścięgien, mięśni i więzadeł możemy podzielić na 3 stopnie. W zależności od stopnia i kwalifikacji podejmowane jest odpowiednie leczenie o czym decyduje specjalista.

Leczenie operacyjne uszkodzeń stosujemy w przypadku całkowitego lub prawie całkowitego zerwania ścięgna bądź mięśnia. Konieczna jest wtedy operacyjna rekonstrukcja i odtworzenie uszkodzonych tkanek.

Leczenie bezoperacyjne uszkodzeń ścięgien, mięśni i więzadeł i procedury regeneracyjne zyskują coraz większe zastosowanie w chirurgii ręki, medycynie sportowej, ortopedii i medycynie rekonstrukcyjnej, a stosowane są od wielu lat w krajach Europy Zachodniej. Zastosowanie w regeneracji ścięgien i mięśni mają między innymi osocze bogatopłytkowe Plattelet Rich Plasma, komórki macierzyste i inne preparaty.

Częściowo uszkodzone ścięgno, więzadło lub mięsień wymaga regeneracji i odbudowy, aby powróciło do sprawności sprzed urazu. Proces naturalnej przebudowy bez podjęcia żadnych działań regeneracyjnych trwa dłużej niż zrost kości po złamaniu. Aby przyśpieszyć powrót do sprawności i uzyskać lepszą przebudowę uszkodzonego ścięgna lub więzadła możemy zastosować koncentrat czynników płytkowych bądź komórek macierzystych, które przyśpieszają proces odbudowy uszkodzonych struktur nie tylko ścięgien, ale również mięśni, torebek stawowych, więzadeł, powięzi i tkanek miękkich.

Procedura regeneracji ścięgien i mięśni przeznaczona jest dla pacjentów, którzy chcą szybko powrócić do sprawności fizycznej, po urazach ścięgien, więzadeł, mięśni, torebek stawowych nie tylko ręki, zarówno po leczeniu operacyjnym, jak i po naderwaniu ścięgna. Pozwala w znacznie krótszym czasie odbudować uszkodzone włókna i powrócić do sprawności, czasami omijając rehabilitację. Obecnie mamy dostępne różne procedury regeneracyjne, a dobór odpowiedniej z nich powinien być ustalony ze specjalistą podczas wizyty konsultacyjnej, która połączona jest najczęściej z badaniem obrazowym. Z metod regeneracyjnych stosowanych w HANDPROJECT Clinic korzysta wielu sportowców z bardzo dobrymi rezultatami. Zastosowanie technik regeneracyjnych pod kontrolą USG wiąże się z najlepszymi rezultatami w leczeniu. Sposoby leczenia regeneracyjnego należą do przyszłości chirurgii urazowej i ortopedycznej i stają się codziennością w leczeniu urazów ścięgien, mięśni i więzadeł w wielu krajach Europy Zachodniej.

Galeria zdjęć

Jeśli myślisz, że możemy Tobie w jakiś sposób pomóc…
ODWIEDŹ NAS NA: